Ο ρόλος του Πάρκου

Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων τον τελευταίο αιώνα έχει διαβρώσει την ισορροπία του πλανήτη σε επικίνδυνο βαθμό. Και επειδή η φύση αντιδρά με αναδημιουργία – όπου μπορεί – και όχι με εκδικητική καταστροφή απέναντι στο θύτη – άνθρωπο, είμαστε εμείς που πρέπει να αλλάξουμε στάση και να γίνουμε πιο φιλικοί απέναντί της, αφού τη γνωρίσουμε.

Η αξία της γνωριμίας με το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., όπως και με κάθε φυσική περιοχή, είναι πολλαπλή. Εξυπηρετεί ψυχαγωγικούς, μορφωτικούς και επιστημονικούς σκοπούς και παράλληλα έχει και ένα βαθύτερο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στην Αλόννησο για να χαρούν τη θάλασσα, το νησί, τη φιλοξενία των κατοίκων και τη φύση. Όταν βρισκόμαστε σε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να σεβόμαστε διπλά τη φύση και να φερόμαστε διακριτικά και με προσοχή όχι μόνο προς κάθε μορφή ζωής, αλλά και στα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος.

Για λεπτομερή ενημέρωση για τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις που ισχύουν στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ο επισκέπτης καλό είναι να έρχεται σε επαφή με το Φορέα Διαχείρισης στο Πατητήρι, που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση αδειών εισόδου στο Πάρκο καθώς και αδειών δραστηριοτήτων εντός του Πάρκου. Στο γραφείο του Φορέα Διαχείρισης λειτουργεί και Κέντρο Ενημέρωσης.

Όσοι επισκέπτονται το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με σκάφη αναψυχής μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με το Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου στο κανάλι VHF 12. Τα σκάφη της φύλαξης, που πιθανότατα θα σας πλησιάσουν ενώ βρίσκεστε εν πλω εντός του Πάρκου, επιτελούν σημαντικό έργο, επιτηρώντας τη σωστή εφαρμογή των ειδικών κανονισμών που ισχύουν για την περιοχή αλλά και ενημερώνοντας γι αυτούς. Η συμμόρφωση στις υποδείξεις τους και η παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας στο έργο τους είναι υποχρέωση κάθε επισκέπτη.

Σε περίπτωση παρατήρησης τραυματισμένης ή νεκρής φώκιας ή δελφινιού ή πτηνού, οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνουν το Φορέα Διαχείρισης ή το Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου. Το ίδιο πρέπει να πράξουν στην περίπτωση εντοπισμού ρύπανσης. Αν γίνετε μάρτυρας οποιασδήποτε παρανομίας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τις αρχές και να μην πλησιάσετε τους παρανομούντες ούτε να ζητήσετε πληροφορίες από αυτούς.

Είναι αυτονόητο ότι η κοπή και η καταστροφή φυτών καθώς και η παρενόχληση με οποιοδήποτε τρόπο της φώκιας και άλλων ζώων που διαβιούν στην περιοχή, απαγορεύεται αυστηρά, ενώ επιτρέπεται η παρακολούθηση της άγριας ζωής από ασφαλή απόσταση.

Τα σκουπίδια πρέπει να καταλήγουν στα δοχεία απορριμμάτων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία ή όταν τέτοια δε βρίσκονται κοντά πρέπει να κρατούνται μέχρι την ανεύρεση κατάλληλου σημείου, για το οποίο πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εξυπηρετείται τακτικά με περισυλλογή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποια είδη απορριμμάτων, όπως οι πλαστικές σακούλες, μπορεί να είναι θανατηφόρες παγίδες για μικρά ζώα.

Εξαιτίας του μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτιάς. Επίσης η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται σε όλη την περιοχή του Πάρκου.

Η αποφυγή θορύβου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των άγριων ζώων στο βιότοπό τους. Ενοχλητικοί θόρυβοι πρέπει να αποφεύγονται και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χειριστές ταχυπλόων σκαφών.

Η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων του Θαλασσίου Πάρκου και κάθε προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Είναι σημαντικό οι επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι περιορισμοί και οι ρυθμίσεις έχουν ως απώτερο στόχο την προστασία αυτού του ευαίσθητου και σημαντικού οικοσυστήματος.