Γίνε Εθελοντής

Άτομα ευαισθητοποιημένα στη προστασία του περιβάλλοντος, καλούνται να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο πρώτο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, το οποίο ιδρύθηκε το 1992. Οι εθελοντές θα βοηθήσουν το Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ, στο δύσκολο έργο του να προστατεύσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτό το μοναδικής βιολογικής και πολιτιστικής αξίας οικοσύστημα. Η περιοχή του Πάρκου είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για την μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), ενός είδους που συγκαταλέγεται στον κατάλογο των έξη περισσότερο απειλούμενων με εξαφάνιση θηλαστικών στο κόσμο.

Ο Φορέας Διαχείρισης προσκαλεί εθελοντές να βοηθήσουν στo καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες γραφείου και δράσεις στο πεδίο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εθελοντική εργασία που καλούνται να προσφέρουν.

Δράσεις πεδίου

Οι δράσεις πεδίου περιλαμβάνουν την επιτήρηση εφαρμογής των ρυθμιστικών μέτρων και κανονισμών που ισχύουν για το Πάρκο, την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του και την ενημέρωση, ευαιfσθητοποίηση των χρηστών του Πάρκου.

Οι περιπολίες με το σκάφος πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση με στόχο τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στην περιοχή, την επιτήρηση και φύλαξη του Πάρκου και την ενημέρωση-πληροφόρηση των επισκεπτών του Πάρκου.

Οι εθελοντές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ενσωματωθούν στο πλήρωμα του σκάφους, να ενημερώνουν τους επισκέπτες για το Θαλάσσιο Πάρκο, να τους πληροφορούν για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, να βοηθούν στο χειρισμό του σκάφους και να συνδράμουν το προσωπικό του Πάρκου στα καθήκοντα τους.

Επίσης, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να βοηθήσουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος μέσω των οποίων εκτιμάται η κατάσταση διάφορων παραμέτρων του οικοσυστήματος και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης.

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικού έργου για φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διατριβή τους στο Πάρκο.

Εργασίες γραφείου

Τα γραφεία του Πάρκου βρίσκονται στο Πατητήρι στην Αλόννησο όπου οι εθελοντές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να ασχοληθούν με εργασίες γραφείου που περιλαμβάνουν αρχειοθέτηση, πληκτρολόγηση κειμένων, συμβολή στη δημιουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης κ.λ.π.

Στα γραφεία του Πάρκου λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης, όπου εθελοντές με ικανότητες στην επικοινωνία με το ευρύ κοινό θα ενημερώνουν τους επισκέπτες του Κέντρου, θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό κ.λ.π.

Απαιτήσεις και συνθήκες εργασίας πεδίου

Οι εθελοντές θα μένουν στο σκάφος κατά τη διάρκεια των δράσεων πεδίου, ενώ κατά τη διάρκεια των ημερών που βρίσκονται σε άδεια θα διαμένουν σε δωμάτια που έχει ενοικιάσει ο Φορέας στο Πατητήρι. Οι εθελοντές θα πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένοι με άνετα και ζεστά ρούχα και αδιάβροχο καθώς και να φορούν κατάλληλα ρούχα όταν θα έρχονται σε επαφή με το κοινό.

Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν κάποια εμπειρία ναυσιπλοΐας και να μην είναι επιρρεπείς στη ναυτία. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για ενασχόληση με δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη, τουλάχιστον στο βαθμό που ένα φυσιολογικό άτομο δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Φυσικά, η διαμονή στο σκάφος είναι πολύ πιο απαιτητική και δύσκολη απ’ ότι μένοντας σε διαμέρισμα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εθελοντές θα ασχοληθούν με επικίνδυνες δραστηριότητες.

Οι εθελοντές είναι απαραίτητο να είναι κοινωνικά άτομα έτσι ώστε να προσαρμοστούν στην ομαδική δουλειά πάνω στο σκάφος,συνεργαζόμενοι με τα άλλα μέλη της ομάδας. Η ικανότητα να ζουν και να συνεργάζονται με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες είναι απαραίτητη.

Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν και θα εποπτεύονται από το προσωπικό του Πάρκου. Θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να λαμβάνουν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται και να είναι προετοιμασμένοι να εργάζονται μερικές φορές πολλές ώρες και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Απαιτήσεις και συνθήκες στη δουλειά του γραφείου

Συνήθως, τα καθήκοντα των εθελοντών και το πρόγραμμα εργασιών τους, καθορίζονται κατά τις πρώτες ημέρες άφιξής τους στην Αλόννησο, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συζήτησης.

Τα καθήκοντά τους θα υλοποιούνται με τη βοήθεια του προσωπικού του Φορέα και διοργανώνονται συχνές συναντήσεις για την αξιολόγηση της προόδου των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Είναι πάντα χρήσιμο, εάν υπάρχει η δυνατότητα, οι εθελοντές να φέρνουν το φορητό τους υπολογιστή αφού πολύ συχνά οι υπολογιστές του γραφείοfυ δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες του προσωπικού και των εθελοντών.

Οι εργασίες γραφείου περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, αρχειοθέτηση, πληκτρολόγηση επιστολών, εργασίες βασισμένες σε εφαρμογές υπολογιστών (ενημέρωση βάσεων δεδομένων, αναζήτηση διαφόρων θεμάτων στο internet) κ.λπ. Απαραίτητο προσόν για τους εθελοντές είναιη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης στα καθήκοντα του γραφείου συμπεριλαμβάνεται και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού που γίνεται στο Κέντρο Ενημέρωσης, στο Πατητήρι. Είναι απαραίτητο οι εθελοντές να φορούν άνετα και ευπρεπή ρούχα για να μπορούν να συνεργάζονται με το ευρύ κοινό.

Γενικές απαιτήσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Οι εθελοντές επιλέγονται ανάλογα με τα προσόντα τους και τις εμπειρίες τους.

Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν εθελοντική εργασία το λιγότερο για δυο εβδομάδες (δυνατότητα παραμονής μεγαλύτερης διάρκειας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν). Θα διαμένουν δωρεάν στο «σπίτι των εθελοντών» και όσοι επιλεγούν για τις δράσεις πεδίου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να διαμένουν μερικές ημέρες και στο σκάφος. Το «σπίτι των εθελοντών» βρίσκεται στο Πατητήρι, έχει δυο υπνοδωμάτια (από 2-4 μονά κρεβάτια το καθένα), σαλόνι, κουζίνα (πλήρως εξοπλισμένη) και μπάνιο. Από το Φορέα διατίθενται σεντόνια, πετσέτες κ.λπ. και υπάρχει πλυντήριο. Με την ολοκλήρωση της εργασίας τους ζητείται από τους εθελοντές να αποτυπώσουν γραπτά τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια παραμονής και εργασίας τους στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Ο Φορέας Διαχείρισης παρέχει  συστατικές επιστολές όταν ζητηθεί.

Οι εθελοντές για παραμονή και προσφορά εθελοντικής εργασίας 15 ημερών, δικαιούνται 4 ημέρες ελεύθερες για δικές τους δραστηριότητες.

“Εάν επιθυμείς να βοηθήσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, προσφέροντας εθελοντική εργασία μαζί με  άλλους που έχουν την ίδια επιθυμία και  ενδιαφέροντα με εσένα, τότε δήλωσε συμμετοχή τώρα”.

Στείλε (με ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομικά) το βιογραφικό σου, μια συνοδευτική επιστολή που να περιγράφει τους κυριότερους λόγους που επιθυμείς να προσφέρεις εθελοντική εργασία στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., και μια φωτογραφία σου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά και να έχουν ικανότητες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, σχετικά με την επιλογή τους, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα παραληφθεί η αίτησή τους.

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Φορέας Διαχείρισης

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

37005, Αλόννησος

Email: info@alonissos-park.gr

Τηλ.: 24240 66378/66388/66419

Φαξ: 24240 66376