Κλίμα & Πετρώματα

Τύπος

Είναι μεσογειακού τύπου με βροχερό χειμώνα και ξηρό καλοκαίρι. Η μέση ετήσια θερμοκρασία φτάνει στους 17° C, ενώ η μέση ετήσια τιμή των βροχοπτώσεων στα 515 mm.

Τον Αύγουστο, τα μελτέμια. (πολύ δυνατοί βόρειοι άνεμοι), ανανεώνουν την ατμόσφαιρα και προκαλούν σημαντική αναταραχή στη θάλασσα.

Πετρώματα

Επικρατούν τα ασβεστολιθικά πετρώματα. Κύριο χαρακτηριστικό της εικόνας της περιοχής είναι οι απότομοι βράχοι που καταλήγουν στη θάλασσα και οι σπηλιές, που αποτελούν το κύριο ενδιαίτημα της μεσογειακής φώκιας. Συναντώνται διάφοροι τύποι εδαφών. Το γλυκό νερό είναι, γενικά, περιορισμένο στην περιοχή.