Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 24/09/2021
pdf_buttonΑνακοίνωση για την τροποποίηση του εισιτηρίου
pdf_buttonΚΥΑ σχετικά με την τροποποίηση του εισιτηρίου

Ανακοίνωση 05/06/2021
pdf_buttonΑκύρωση του συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/2021 (α/α συστήματος: 133218) “Έλεγχος των πληθυσμών αρουραίων σε βραχονησίδες με αποικίες σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας” (αρ.πρωτ. 456/27-05-2021)

Ανακοίνωση 31/05/2021

pdf_buttonΔιακήρυξη 1/2021 (α/α συστήματος: 133205) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και λήψη διαχειριστικών μέτρων»

unnamed Διακήρυξη 1-2021 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

unnamed Διακήρυξη 1-2021 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

pdf_buttonΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΜΕ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ (α/α συστήματος: 133218)

unnamed Διακήρυξη 2-2021 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

unnamed Διακήρυξη 2-2021 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ανακοίνωση 24/02/2021

pdf_buttonΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥ

pdf_button Απευθείας ανάθεση προμήθειας τριών (3) πλαστικών κυλινδρικών κατακόρυφων δεξαμενών αποθήκευσης νερού- πετρελαίου

pdf_buttonΑπευθείας ανάθεση για την κατασκευή τριών (3) τσιμέντινων κυκλικών βάσεων

Ανακοίνωση 18/12/2020

pdf_buttonΕισηγητική Έκθεση

pdf_buttonΠερίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

pdf_buttonΑναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

unnamed Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ανακοίνωση 23/10/2020

pdf_button ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ_ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

unnamed ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

pdf_button ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

unnamed ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

pdf_button ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Ανακοίνωση 08/10/2020
pdf_button Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απ’ευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτη στο Φορέα Διαχείρισης

Ανακοίνωση 11/06/2020
unnamed Μη υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Ανακοίνωση 06/06/2020
pdf_button Διόρθωση – διευκρίνηση επί του τεύχους Διακήρυξης 3/2020 (α/α συστήματος: 91921) Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων”.

Ανακοίνωση 28/05/2020
pdf_button Διόρθωση – διευκρίνηση επί των τεχνικών προδιαγραφών του τεύχους Διακήρυξης 4/2020 (α/α συστήματος: 90548-2) Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια ενός ταχυπλόου σκάφους Φύλαξης – Έρευνας”.

Ανακοίνωση 21/05/2020
pdf_button ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΠΙ ΤΜΗΜ. 1 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 3-2020 (ΑΑ91921)

Ανακοίνωση 21/05/2020

pdf_button ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ων ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ενός ταχύπλοου σκάφους Φύλαξης – Έρευνας»

pdf_button Διακήρυξη Διαγωνισμού_ 4/2020 (α/α συστήματος: 90548-2)

unnamed Τυποποιημένο τέυχος υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).doc

Ανακοίνωση 15/05/2020

pdf_button ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ων ΓΙΑ ΤΗΝ «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»

pdf_button Διακήρυξη Διαγωνισμού_ 3/2020 (α/α συστήματος: 91921)

unnamed Τυποποιημένο τέυχος υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).doc

Ανακοίνωση 10/04/2020

pdf_button ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ενός ταχυπλόου σκάφους Φύλαξης -Έρευνας»

pdf_button Διακήρυξη Διαγωνισμού_ 96Σ746Μ9Τ2-2ΑΓ

unnamed Παράρτημα2.doc

Ανακοίνωση 16/03/2020

pdf_button ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 1-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 4Χ4

Ανακοίνωση 13/03/2020

pdf_button ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ενός διπλοκάμπινου οχήματος 4Χ4 τύπου pick-up»

pdf_button Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

unnamed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-final.doc

Ανακοίνωση 28/02/2019

pdf_button Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Απ’ ευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης.

Ανακοίνωση 18-9-2018

pdf_button Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Ανακοίνωση 17-9-2018

pdf_button Ακύρωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Ανακοίνωση 10-9-2018

pdf_button Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Ανακοίνωση 20-7-2015

pdf_button Πίνακας Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2015-20.7.2015

Ανακοίνωση 8-6-2015

pdf_button Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 – σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ανακοίνωση 3-2-2015

pdf_button Πίνακας Ανακοινώσεων ΣΟΧ 3/2014-3.2.2015

Ανακοίνωση 8-12-2014

pdf_button Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2014 – σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ανακοίνωση 4-7-2014

pdf_button Πίνακας Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2014-4.7.2014

pdf_button Πίνακας Ανακοινώσεων ΣΟΧ 2/2014-4.7.2014

Ανακοίνωση 20-5-2014

pdf_button Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014 – σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

pdf_button Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 – σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ανακοίνωση 6-5-2014

pdf_button Ακύρωση Διαγωνισμού “Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409

Ανακοίνωση 31-3-2014

pdf_button Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων του έργου: “Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409”

Ανακοίνωση 2-1-2014

pdf_button Διακήρυξη Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

Ανακοίνωση 11-10-2013

pdf_button ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

pdf_button ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

pdf_button ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Ανακοίνωση 10-1-2013

pdf_button ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «Καταγραφή και παρακολούθηση μεσογειακής φώκιας»

Ανακοίνωση 11-12-2012

pdf_button Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.

Ανακοίνωση 26-11-2012

pdf_button ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD

pdf_button ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΦΥΛΑΞΗΣ

Ανακοίνωση 19-11-2012

pdf_button Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με αντικείμενο “Μίσθωση χώρου λειτουργίας Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα στην Αλόννησο”

Ανακοίνωση 12-9-2012

pdf_button Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με αντικείμενο “Συμπλήρωση της υλικοτεχνικής υποδομής – εξοπλισμός παρακολούθησης / φύλαξης”

Ανακοίνωση 06-07-2012

pdf_button Προμήθεια Βιβλιοθηκών – Ντουλαπών

Ανακοίνωση 22-11-2011

pdf_button Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης για την αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών της Αλοννήσου

Ανακοίνωση 17-11-2011

pdf_button Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και δράσεων εθελοντών

Ανακοίνωση 11-5-2011

pdf_button Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης

Ανακοίνωση 9-5-2011

pdf_button Αποδεικτικό Δημοσίευσης Απόφασης – Εγκυκλίου – Εγγραφής Ανακοίνωσης κ.λ.π.

Ανακοίνωση 6-5-2011

pdf_button Αποδεικτικό Δημοσίευσης Απόφασης – Εγκυκλίου – Εγγραφής Ανακοίνωσης κ.λ.π.

Ανακοίνωση 20-4-2011

pdf_button Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης

pdf_button Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης

Ανακοίνωση 30-3-2011

pdf_button Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2011 – σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

pdf_button Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2011 – σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου