Ζώνη Α & Ζώνη Β

ΖΩΝΗ Α

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η επιτήρηση, φύλαξη, επίβλεψη, παρακολούθηση, έρευνα και διαχειριστικές δράσεις που εφαρμόζονται από το Φορέα Διαχείρισης.
 • Οι γεωργικές δραστηριότητες με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς ανά περιοχή.
 • Η κτηνοτροφία με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς ανά περιοχή.
 • Η παράκτια και μέση επαγγελματική αλιεία με ειδικούς περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω.
 • Η ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή) με ειδικούς όρους και περιορισμούς όπως περιγράφονται παρακάτω.
 • Η αποβίβαση στην ακτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγκυροβόλησης, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η προσέγγιση και η αγκυροβολία σκαφών.
 • Η είσοδος σκαφών αναψυχής, μεταφορά επιβατών και δραστηριότητες αναψυχής (κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση, υποβρύχια παρατήρηση πανίδας και χλωρίδας, ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, περπάτημα, αποβίβαση στη στεριά, διανυκτέρευση, παρατήρηση της άγριας ζωής) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς όπως περιγράφονται παρακάτω.
 • Απαγορευμένες δραστηριότητες
 • Το κυνήγι, εκτός του νησιού Γιούρα και μόνο με ειδική άδεια.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση και η χρήση φωτιάς σε όλη τη χερσαία περιοχή του Πάρκου.
 • Η κατάδυση με αναπνευστικές συσκευές.
 • Η οστρακοαλιεία και η σπογγαλιεία.
 • Η συλλογή ζώων και φυτών.
 • Το ψαροντούφεκο.
 • Η διέλευση σκαφών με ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 ναυτικών μιλίων/ώρα σε απόσταση μικρότερη του 0,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές των νησιών της Α ζώνης (όπου επιτρέπεται η προσέγγιση).
 • Η διέλευση των δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν ποσότητα πετρελαίου μεγαλύτερη των 500 τόνων και κάθε σκάφους που μεταφέρει επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Νήσος Πιπέρι ( Ζώνη Α1) ( ο πυρήνας του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η συντήρηση της υπάρχουσας εκκλησίας και των σχετικών υποδομών.
 • Η κτηνοτροφία με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και ειδικούς όρους που ισχύουν για το νησί.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η προσέγγιση κάθε σκάφους σε απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του νησιού με εξαίρεση των σκαφών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

Νήσος Ψαθούρα ( Α2)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών αναψυχής επιτρέπεται μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου μόνο στην παραλία Μαντράκι. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να αποβιβάζονται στην ξηρά και να χρησιμοποιούν την παραλία σε ζώνη 50 m από την ακτή. Η κολύμβηση, η ελεύθερη κατάδυση, η υποβρύχια παρατήρηση, η ερασιτεχνική φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση, το περπάτημα και η παρατήρηση της άγριας ζωής είναι οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες αναψυχής.
 • Η συντήρηση του υπάρχοντος φάρου και των σχετικών υποδομών.
 • Η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών επαγγελματικής αλιείας (μέσης και παράκτιας) και η διανυκτέρευση εντός των σκαφών σε όλες τις ακτές του νησιού.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και απόσταση μικρότερη των 2 ναυτικών μιλίων από τις ακτές για τις μηχανότρατες.
 • Η ερασιτεχνική αλιεία σε απόσταση μικρότερη των 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές του νησιού.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς και το ψαροντούφεκο.

Νήσος Γιούρα ( Ζώνη Α3)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η συντήρηση των υπαρχόντων κτιρίων και των σχετικών υποδομών που ανήκουν στο Δασαρχείο.
 • Η διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου του νησιού από το Υπουργείο Γεωργίας.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα) σε όλες τις ακτές του νησιού εκτός από τον όρμο του Πνιγμένου.
 • Η προσέγγιση, αγκυροβολία και διανυκτέρευση (εντός των σκαφών) σκαφών επαγγελματικής αλιείας (μόνο παράκτιας) σε όλες τις ακτές του νησιού, εκτός από τον όρμο του Πνιγμένου.
 • Όταν η επίσκεψη στο Σπήλαιο του «Κύκλωπα» επιτραπεί, η προσέγγιση και αγκυροβολία των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής θα επιτρέπεται μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου στα σημεία Μεγάλη Βάλα και Συκιές. Οι επιβάτες θα δύνανται να επισκέπτονται μόνο το Σπήλαιο του «Κύκλωπα».

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και σε απόσταση μικρότερη των 2 ναυτικών μιλίων από τις ακτές για τις μηχανότρατες.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς και το ψαροντούφεκο.
 • Η προσέγγιση και αγκυροβολία επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.
 • Η ερασιτεχνική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 0,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή του νησιού.

Νήσος Κυρά Παναγιά ( Ζώνη Α4)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Οι γεωργικές δραστηριότητες με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν για το νησί.
 • Η κτηνοτροφία με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν για το νησί.
 • Η προσέγγιση και αγκυροβολία επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου στην παραλία Μοναστήρι. Οι επισκέπτες δύνανται να επισκέπτονται το Μοναστήρι της Παναγίας χρησιμοποιώντας μόνο το μονοπάτι που οδηγεί από την παραλία στο Μοναστήρι. Η διανυκτέρευση στο Μοναστήρι επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας με τους Μοναχούς.
 • Η προσέγγιση, η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση (εντός των σκαφών) επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής στους όρμους Άγιος Πέτρος και Πλανήτης. Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να αποβιβάζονται στη στεριά (η αποβίβαση επιτρέπεται μόνο κατά τη διαδικασία της αγκυροβόλησης). Η κολύμβηση, η ελεύθερη κατάδυση, η υποβρύχια παρατήρηση, η ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση και η παρατήρηση της άγριας ζωής είναι οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες αναψυχής.
 • Η συντήρηση του υπάρχοντος Μοναστηριού και των σχετικών υποδομών.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα) σε όλες τις ακτές του νησιού με εξαίρεση την περιοχή μεταξύ του όρμου Βρωμοπηγάδα και του νοτίου άκρου των βορειοδυτικών ακτών της νήσου Φαγκρού.
 • Η προσέγγιση, η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση (εντός του σκάφους) των σκαφών επαγγελματικής αλιείας (μόνο παράκτιας) σε όλες τις ακτές του νησιού με εξαίρεση την περιοχή μεταξύ του όρμου Βρωμοπηγάδα και του νοτίου άκρου των βορειοδυτικών ακτών της νήσου Φαγκρού.
 • Η προσέγγιση, η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση (εντός του σκάφους) σκαφών μέσης επαγγελματικής αλιείας μόνο στους όρμους Άγιος Πέτρος και Πλανήτης.
 • Ερασιτεχνική αλιεία ( μόνο με πετονιές και συρτή) σε όλες τις ακτές του νησιού με εξαίρεση τις βορειοδυτικές ακτές του νησιού από τη θέση Κάτεργο ως το νότιο άκρο της βορειοδυτικής ακτής του νησιού Φαγκρού και σε απόσταση 1/3 του ναυτικού μιλίου από τις ακτές.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και 2 ναυτικών μιλίων για τις μηχανότρατες.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς και το ψαροντούφεκο.

Νήσος Σκάτζουρα ( Ζώνη Α5)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Οι γεωργικές δραστηριότητες με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν για το νησί.
 • Η κτηνοτροφία με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν για το νησί.
 • Η προσέγγιση και η αγκυροβολία επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής στον όρμο Λιμάνι μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να αποβιβάζονται στην ξηρά και να χρησιμοποιούν την παραλία. Η κολύμβηση, η ελεύθερη κατάδυση, η υποβρύχια παρατήρηση, η ερασιτεχνική φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση και η παρατήρηση της άγριας ζωής είναι οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες αναψυχής.
 • Η συντήρηση του υπάρχοντος Μοναστηριού και των σχετικών υποδομών.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).
 • Η προσέγγιση, η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση (εντός των σκάφων) σκαφών επαγγελματικής αλιείας (παράκτιας και μέσης) σε όλες τις ακτές του νησιού.
 • Η ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή).

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και 2 ναυτικών μιλίων για τις μηχανότρατες.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς και το ψαροντούφεκο.

Νησίδες Κόρακας, Σκαντήλι, Πολεμικά ( Ζώνη Α6)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).
 • Η προσέγγιση, η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση (εντός του σκάφους) σκαφών επαγγελματικής αλιείας (παράκτιας και μέσης) σε όλες τις ακτές του νησιού.
 • Ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή).

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και 2 ναυτικών μιλίων για τις μηχανότρατες.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς και το ψαροντούφεκο.
 • Η προσέγγιση και αγκυροβολία επιβατικών σκαφών αναψυχής.

Υπόλοιπο των νησίδων και βραχονησίδων της ζώνης Α ( Ζώνη Α7)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Οι γεωργικές δραστηριότητες με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους ειδικούς όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν για το νησί.
 • Η κτηνοτροφία με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους ειδικούς όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν για το νησί.
 • Η προσέγγιση και η αγκυροβολία επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου. Οι επιβάτες δύνανται να αποβιβάζονται στη στεριά. Η επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας στη νήσο Παππού επιτρέπεται. Η κολύμβηση, η ελεύθερη κατάδυση, η υποβρύχια η παρατήρηση, η ερασιτεχνική φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση, το περπάτημα και η παρατήρηση της άγριας ζωής είναι οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες αναψυχής.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).
 • Η προσέγγιση, η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση (εντός του σκάφους) σκαφών επαγγελματικής αλιείας (παράκτιας και μέσης) σε όλες τις ακτές των νησιών.
 • Η ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή).

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και 2 ναυτικών μιλίων για τις μηχανότρατες.
 • Η ελεύθερη κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς και το ψαροντούφεκο.

Ύφαλος του Πάγκου ( Ζώνη Α8 )

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία και η ερασιτεχνική αλιεία σε ακτίνα μικρότερη του ενός (1) ναυτικού μιλίου από το υψηλότερο σημείο του υφάλου.

Υπόλοιπο θαλάσσιας περιοχής ζώνης Α (Ζώνη Α9)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).
 • Η ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή).
 • Η είσοδος επαγγελματικών τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής. Τα σκάφη μπορούν να ξεπεράσουν το όριο ταχύτητας των 10 ναυτικών μιλίων/ώρα μόνο όταν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές όλων των νησιών της ζώνης Α.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές για τα γρι-γρι και 2 ναυτικών μιλίων για τις μηχανότρατες.

ΖΩΝΗ Β

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η έρευνα με ειδική άδεια και προϋποθέσεις.
 • Η επιτήρηση, η φύλαξη, η παρακολούθηση, η έρευνα και οι διαχειριστικές δράσεις που εφαρμόζονται από το Φορέα Διαχείρισης.
 • Οι γεωργικές δραστηριότητες με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς.
 • Η κτηνοτροφία με παραδοσιακές μεθόδους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες άδειες και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικούς όρους και περιορισμούς.
 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα). Επίσης, επιτρέπεται η αλιεία με ιχθυοπαγίδες σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και μέχρι 100 ιχθυοπαγίδες ανά επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος.
 • Η μέση επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (απόσταση από τις ακτές των νησιών).
 • Η ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή) και σύμφωνα με τους κανόνες ερασιτεχνικής αλιείας που ισχύουν για τις ελληνικές θάλασσες.
 • Όλες οι δραστηριότητες αναψυχής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και δε διέπονται από ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
 • Όλες οι υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις Ζώνες Β2, Β3 και Β4 που αναφέρονται παρακάτω.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η ελεύθερη κατασκήνωση και χρήση φωτιάς σε όλη την χερσαία περιοχή του Πάρκου.
 • Η διέλευση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν φορτία πετρελαίου περισσότερο των 500 τόνων και κάθε σκάφους που μεταφέρει επικίνδυνα τοξικά φορτία.

Ζώνη Β1 (μεταξύ Ακρωτηρίου Κάλαμος και ακρωτηρίου Αμώνι σε απόσταση 200 m από την ακτή).

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Η παράκτια επαγγελματική αλιεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την αλιεία και με τις ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (όροι σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία και το χρόνο παραμονής τους στη θάλασσα).
 • Η ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές και συρτή) και σύμφωνα με τους κανόνες αλιείας που ισχύουν για τις ελληνικές θάλασσες.
 • Η προσέγγιση, η διέλευση, η αγκυροβολία σκαφών παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, τουριστικών επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

 • Η προσέγγιση και η διέλευση σκαφών μέσης επαγγελματικής αλιείας.
 • Η διανυκτέρευση όλων των σκαφών.
 • Η διέλευση σκαφών με ταχύτητα μεγαλύτερη των 10 ναυτικών μιλίων/ ώρα σε απόσταση μικρότερη των 200 m από την ακτή του νησιού.

Ζώνη Β2 ( Κόλπος του Γέρακα)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Οι ήπιες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες μη εντατικής μορφής.
 • Η συντήρηση των υφισταμένων έργων υποδομής, η λειτουργία του Ερευνητικού Σταθμού και του Αλιευτικού καταφυγίου Γέρακα.

Ζώνη Β3 ( Ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Γέρακα)

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Οι ήπιες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες μη εντατικής μορφής. Για την αλλαγή των μεθόδων και των όρων άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
 • Η κατασκευή κτισμάτων και σχετικών υποδομών με ειδικούς περιορισμούς.

Ζώνη Β4 ( Το υπόλοιπο της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της Ζώνης Β )

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

 • Όλες οι δραστηριότητες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και που δεν διέπονται από ειδικές ρυθμίσεις του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., με εξαίρεση την κατασκευή μεγάλων έργων και υποδομών, για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια και έγκριση.
 • Η επαγγελματική αλιεία με ιχθυοπαγίδες σύμφωνα με τη κείμενη αλιευτική νομοθεσία και μέχρι 100 ιχθυοπαγίδες ανά επαγγελματικό αλιευτικό